Volop kansen voor een divers Eindhoven concludeert rapport Radar

Eindhoven is gezellig, maar er zijn ook onderliggende spanningen, constateert Samir Toub na een informatieavond voor raads- en commissieleden in Eindhoven. Onderwerp van de avond was een onderzoek van anti-discriminatie bureau Radar 'Diversiteit uitgelicht'. Het rapport legt de pijnpunten bloot maar ziet ook 'volop kansen voor een divers Eindhoven'. 

Vandaag zijn we bijgepraat door anti-discriminatie bureau Radar over het onderzoek dat ze hebben uitgevoerd in opdracht van de gemeente Eindhoven, Diversiteit uitgelicht. Ik had de eer om samen met andere partijen in de gemeenteraad (oa. Miriam Frosi van het CDA) en wethouder Yasin Torunoglu deze avond te organiseren.

De zogenaamde A-avond, een informatieavond voor raads- en commissieleden, was met name bedoeld om te kijken hoe Eindhoven ervoor staat. Radar heeft met verschillende burgerorganisaties en belangenvertegenwoordigers in Eindhoven uitvoerig gesproken en geanalyseerd waar de problemen zitten.

Een van de belangrijke punten is dat discriminatie op de arbeidsmarkt een probleem is in Eindhoven. Dan hebben we het over werk en stages. Daarnaast is ook door de geïnterviewden benoemd dat de gemeente Eindhoven zelf ook geen goed voorbeeld geeft. Onder andere door onvoldoende een inclusieve organisatie te zijn. Daarnaast wordt er onvoldoend een LHBTI-beleid gevoerd. Of is in ieder geval niet genoeg zichtbaar. Discriminatie bij moslima's met een hoofddoek, mensen met een beperking en LHBTI-gemeenschap verdienen meer aandacht. De (onderliggende) spanningen die er zouden zijn in een aantal wijken in Eindhoven kwamen ook duidelijk naar voren.

Radar concludeert naar aanleiding van het onderzoek dat er volop kansen liggen voor een divers Eindhoven en gaat de komende periode verder praten met de mensen vanuit het maatschappelijk middenveld. Daarna gaan ze in gesprek met de gemeente om te kijken welke acties er volgen. Wethouder Torunoglu heeft al aangekondigd om in het 1e kwartaal van 2019 een commissienotitie te schrijven en daarmee naar de raad te komen.

Ik ben blij met het onderzoek van Radar. Vanzelfsprekend maak ik me zorgen over de resultaten en zal ik dit zeker volgen en de discussie hierover voeren namens GroenLinks. Mocht je discriminatie willen melden, doe dit bij Radar. Mocht je over dit onderwerp iets kwijt willen aan mij, heb je ideeën om discriminatie te bestrijden dan hoor ik dat graag. Je kunt me mailen naar s.toub@eindhoven.nl.

Samir Toub

Raadslid GroenLinks