Voor einde 2019 concrete plannen voor autoluwe binnenstad

Het college van B en W haalt de knip voorlopig uit het ontwerp van de Vestdijk en komt voor eind 2019 met concrete plannen voor een autoluwe binnenstad in 2025. 

Het college heeft besloten die knip, ter hoogte van de Ten Hagestraat, te verwijderen op basis van een onafhankelijk onderzoek van TNO. Dit onderzoek geeft aan dat het, gekeken naar prognoses uit de NSL*-monitoringstool, mogelijk moet zijn om zonder de zogenaamde knip te voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen van de EU. Schonere auto’s, minder verkeer door een versmalde wegdek en een maximumsnelheid van 30 km per uur zouden voldoende moeten zijn voor een daling van de concentratie stikstofdioxide (NO2) onder de grenswaarde in 2020.

Het college houdt het niet hierbij, maar zet verder in op een gezonde en leefbare autoluwe binnenstad: voor het eind van 2019 komt het met een ‘Ontwikkelplan Centrum’ met concrete maatregelen om de hele Eindhovense binnenstad in 2025 autoluw te maken. De stad is dan alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer, doorgaand verkeer wordt dan op grote schaal geweerd. 

GroenLinks is blij dat nog voor het eind van het jaar dit concrete stappenplan er komt.
Afgelopen jaren is de discussie over de positie van de auto in de binnenstad vooral gegijzeld door wel of geen knip, wat lange termijn doelstellingen vaststellen voor een autoluwe binnenstad onmogelijk maakte. Waar iedereen het met elkaar over eens was: de lucht in de binnenstad moet gezonder worden en blijven. Voor nu lijkt dat ook te kunnen zonder de knip. Daar zitten wel veel mitsen en maren aan zoals het TNO-onderzoek laat zien. De overgang naar schonere diesel-, benzine- en elektrische voertuigen kan mogelijk tegenvallen, wat weer de kans op tegenvallers in de NO2-concentratie vergroot. Daarom komt er nog voor het invoeren van het omgevingswet een nieuw onderzoek. In 2021wordt weer getoetst met de NSL-monitoringstool. Gekeken wordt of de luchtkwaliteit op de Vestdijk in 2020 is verbeterd. Als dit niet het geval is, zal de knip alsnog worden gerealiseerd.

* NSL: In Nederland werken de Rijksoverheid, provincies en lokale overheden samen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zij doen dat binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL heeft twee belangrijke doelen: De luchtkwaliteit verbeteren voor de volksgezondheid; Ruimte bieden aan maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningbouw en nieuwe wegen.

Lees het hele persbericht