De beoogd wethouders van GroenLinks Eindhoven zijn bekend. Rik Thijs, Saskia Lammers en Samir Toub worden door de fractie voorgedragen als wethouders. Voor het eerst levert GroenLinks daarmee drie wethouders in Eindhoven. Eva de Bruijn, voorzitter van de wethouderscommissie, spreekt van “een divers en ervaren team dat staat voor de drie kernwaarden van GroenLinks: groen, sociaal en progressief”.

GroenLinks, CDA, PvdA en D66 zijn in Eindhoven tot een bestuursakkoord gekomen. Namens GroenLinks wordt zittend wethouder Rik Thijs wethouder Klimaat, energie, grond en vergroening. Saskia Lammers, sinds 2014 gemeenteraadslid in Eindhoven, wordt wethouder op de portefeuilles Welzijn, werk, armoede, cultuur en design. Samir Toub, tussen 2018 en 2022 raadslid in Eindhoven, wordt wethouder Diversiteit, zorg, jeugd en maatschappelijke ondersteuning.

De Bruijn: “De opgaven in onze samenleving zijn groot. De klimaatcrisis, woonopgave en groeiende ongelijkheid. Dat vraagt om een sterk stadsbestuur dat vandaag in actie gaat om deze opgaven aan te pakken. We hebben het volste vertrouwen in de kandidaten die worden voorgedragen.”

Op vrijdag 10 juni om 16.00 uur presenteren de partijen het door hen overeengekomen bestuursakkoord in het Stadhuis in Eindhoven tijdens een openbare bijeenkomst. In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 14 juni wordt het bestuursakkoord besproken en staat de installatie van de wethouders op de agenda.

Naast GroenLinks draagt het CDA twee wethouder voor. PvdA en D66 dragen ieder één wethouder voor en één stadsgezant.

Rik Thijs: wethouder Klimaat, energie, grond en vergroening

​Rik Thijs (1986) is momenteel wethouder Klimaat & Energie, Openbare Ruimte en Groen in Eindhoven. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en 2022 was Rik lijsttrekker namens GroenLinks Eindhoven. Van 2014-2019 was Rik raadslid, waarvan de laatste drie jaar als fractievoorzitter.

Portefeuilles:

 • Klimaat en energietransitie
 • Openbare ruimte: groen en water
 • Milieu, externe veiligheid, bodem, geluid en luchtkwaliteit
 • Grondzaken
 • Vergroening binnenstad
 • Verduurzaming vastgoed (incl. Duurzaamheidspact)
 • Gebiedsontwikkeling Wielewaal, Genneper Parken en Dommeldal
 • Gebiedsontwikkeling Stadhuisplein
 • Dierenwelzijn
Rik Thijs
Saskia Lammers

Saskia Lammers, wethouder Welzijn, werk, armoede, cultuur en design

Saskia Lammers (1975) is momenteel fractievoorzitter van GroenLinks Eindhoven. In het dagelijks leven werkt ze als beleidsadviseur bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten. In de gemeenteraad voert ze het woord over o.a. de portefeuilles werk & inkomen, sociaal domein en cultuur & design.

Portefeuilles:

 • Werk & Inkomen en participatie
 • Armoede & Schulden
 • Welzijn (sociale basis en WIJeindhoven)
 • Coördinatie ‘Huis naar werk’
 • Cultuur en design

Samir Toub, wethouder Diversiteit, zorg, jeugd en maatschappelijke ondersteuning

Samir Toub (1982) is momenteel vestigingsdirecteur bij Stichting Springplank. Hij is actief in verschillende rollen in de stad, o.a. als voorzitter van FC Eindhoven. Tot voor kort was hij gemeenteraadslid voor GroenLinks in Eindhoven (2018-2022). 

Portefeuilles:

 • Maatschappelijke zorg en ondersteuning (WMO)
 • Gezondheid
 • Jeugd en Jeugdzorg
 • Opvang, statushouders en vluchtelingen
 • Diversiteit en inclusie
 • Toegankelijkheid
 • Polarisatie en verbinding
Samir Toub