"Voorlopig geen nieuwe vergunningen zendmasten"

De fractie van GroenLinks wil dat het college geen vergunningen afgeeft voor het plaatsen van nieuwe zendmasten in de gemeente Eindhoven zolang de wethouder zijn onderzoek naar aanleiding van de problemen rondom zendmast Croy niet heeft afgerond. Een pas op de plaats lijkt GroenLinks wenselijk.

Raadslid Hans van Zijl heeft vragen gesteld aan het college om te achterhalen wat de stand van zaken is rond het onderzoek naar de zendmast Croy, maar ook om de voorgenomen vergunningverstrekking van de geplande UMTS mast aan de Anconalaan voor nu tegen te houden.

GroenLinks ziet het belang van zendmasten in onze moderne samenleving, maar is van mening dat masten niet in de buurt van woningen of scholen geplaatst moeten worden zolang niet duidelijk vaststaat dat de straling geen schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid.