In 2020 heeft GroenLinks op allerlei momenten aandacht gevraagd voor de situatie van werkende armen. En nu is het tijd om het net op te halen: wat is er al in gang gezet en wat kan nog versterkt worden? Daarom heeft onze fractievoorzitter Saskia Lammers een hele rits aan raadsvragen gesteld o.a. over:

🤝Ten onrechte denken werkende armen vaak dat ze niet gebruik kunnen maken van minimaregelingen. Hiervoor is betere communicatie en ondersteuning nodig.

🏡Betaalbaarheid van basisvoorzieningen zoals betaalbare woon- en energielasten

🏫 Ondersteuning van werkende armen naar ander, beter betaald werk bijvoorbeeld om/bijscholing.

👩‍💻Ondersteuning zelfstandigen door Ondernemersloket

📈 Via gemeentelijke inkoop of een samenwerkingsverband met bedrijven streven naar een stad waar geen ruimte is voor schijnzelfstandigheid, flexwerk alleen bij piek en ziek wordt ingezet, en de loonongelijkheid verkleind wordt.

👉Benieuwd naar welke vragen Saskia gesteld heeft namens GroenLinks Eindhoven? Je vindt ze hier!