Wethouder Van der Meer vertrekt en voorgedragen als Gedeputeerde in Gelderland

PERSBERICHT

​​​​​​​Fractievoorzitter Rik Thijs voorgedragen als opvolger

Wethouder Jan van der Meer is door GroenLinks Gelderland gevraagd of hij Gedeputeerde wil worden in Gelderland. Na wikken en wegen heeft hij daarop positief geantwoord. Jan zal tot 4 juni aanblijven als wethouder in Eindhoven en zo zorgen voor een goede afronding en overdracht. De huidige fractievoorzitter Rik Thijs is de beoogde opvolger van Jan van der Meer.

 

GroenLinks is een groeiende partij, met steeds meer bestuurlijke functies in gemeenten en provincies. Om dit groeiproces goed te laten verlopen is het belangrijk de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. GroenLinks Gelderland doet daarom een beroep op Van der Meer vanwege zijn bestuurlijke ervaring en omdat hij in zijn tijd als wethouder van Nijmegen een groot netwerk in de provincie heeft opgebouwd.

In Eindhoven heeft Jan van der Meer de energietransitie een impuls gegeven. Denk aan zijn oproep aan alle eigenaren van de 250 grootste daken zonder zonnepanelen om mee te doen, de voorbereidingen om bij Cure het afval te vergisten en er groengas uit te halen, de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed en het op de kaart zetten van Eindhoven als een stad die nadrukkelijk werkt aan de warmtetransitie.

Rik Thijs is door de fractie unaniem voorgedragen als opvolger van Jan van der Meer. Thijs is geworteld in Eindhoven, al jaren actief in de gemeenteraad van Eindhoven, tweemaal gekozen tot raadslid van het jaar en was afgelopen verkiezingen lijsttrekker voor GroenLinks. Thijs heeft daarnaast een zeer uitgebreide kennis op gebied van mobiliteit en duurzaamheid en is daarmee bij uitstek de aangewezen kandidaat om de portefeuille over te nemen van Jan van der Meer. In deze portefeuille zitten onder meer de onderwerpen aardgasloze wijken, klimaatadaptatie, luchtkwaliteit, openbare ruimte, dierenwelzijn en cultuurhistorie.

Rik Thijs: “Natuurlijk vind ik het ontzettend jammer dat Jan dit besluit neemt. Maar toen de vraag kwam of ik wethouder wil worden, in een tijd waarin goed klimaatbeleid steeds urgenter wordt en de natuur voor mens en dier steeds meer onder druk komt te staan, hoefde ik geen drie keer na te denken. Ik kan niet wachten vanuit deze rol verder aan de slag te gaan voor een groen en duurzaam Eindhoven.”

Naast de voordracht voor Thijs als wethouder koos de fractie ook unaniem voor een nieuwe fractievoorzitter: Saskia Lammers, nu vice-fractievoorzitter. Lammers zit al vijf jaar in de raad, was eerder ook raadslid van het jaar, en zit stevig in onderwerpen als sociaal domein, werk en inkomen, cultuur en financiën. De fractie heeft er het volste vertrouwen in dat zij de zevenkoppige fractie per direct met verve zal gaan leiden. Samir Toub, nu raadslid, zal de rol van vice-fractievoorzitter op zich nemen. De vacante raadszetel zal ingevuld worden door Bart Habraken, die zich al een tijd als commissielid warmdraait.

Thijs kan, wanneer de raad zijn voordracht goedkeurt, op 11 juni vol energie en enthousiasme aan de slag als wethouder.