Afgelopen maanden is ons raadslid Rutger Rauws super druk geweest met de voorbereidingen op de regioconferentie van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). Het SGE bestaat uit Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. Op woensdag 30 november vond de regioconferentie van het SGE plaats. Hierin werd met meer dan 80 raadsleden de samenwerkingsagenda tot 2026 besproken. Er waren maar liefst 23 voorstellen en suggesties ingediend. Het werd dan ook een lange avond maar het was het waard!

‘Omdat we in deze bijeenkomst de uitgangspunten voor samenwerking tot en met 2026 vastleggen, wilden we nauwkeurig en kritisch naar deze samenwerkingsagenda kijken’, aldus Rutger. De groen-rode fracties uit het SGE zijn samen gekomen en hebben 10 wijzigingsvoorstellen opgesteld. Hierbij waren de fracties GroenLinks & PvdA uit de gemeentes Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Best, Nuenen, Waalre, en Geldrop-Mierlo betrokken. Tevens deed Sociaal Progressief Oirschot mee.

Twee belangrijke wijzigingsvoorstellen, waar een meerderheid van de aanwezigen vóór stemden, lichten we graag uit:

Klimaatdeals binnen alle thema’s van SGE

Binnen de bestaande 4 SGE thema’s, ruimte, wonen, economie en voorzieningen, willen we vóór 2024 komen tot concrete ‘klimaatdeals’. Niet alleen met overheden maar ook met bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Hiermee laten wij als SGE zien dat we de bedreiging van klimaatverandering serieus nemen en erkennen we de urgentie van een daadkrachtige aanpak hiervan. We willen werken aan een klimaatneutraal SGE met scherpere ambities dan onze Rijksoverheid voorschrijft in haar Klimaatakkoord.

Bouwen in het groen, moeten we echt niet doen!

We verwachten dat de gemeentes in het landelijk gebied buiten het SGE niet gaan verstedelijken om het woningtekort in het SGE op te vangen. Wanneer het afgesproken doel van 62.000 woningen binnen het SGE te laag blijkt om alle woningzoekenden te voorzien van huisvesting, zullen de doelstellingen bínnen het SGE omhoog bijgesteld moeten worden. Op die manier kunnen we de natuur meer ruimte geven, blijven de dorpen hun karakter behouden en kunnen de mensen dichtbij hun werk wonen waardoor er minder kilometers met de auto hoeven te worden afgelegd.

Het bestuurlijk platform gaat nu kijken of en hoe ze deze adviezen gaan verwerken in de definitieve samenwerkingsagenda. Deze zal begin 2023 vastgesteld worden in alle 9 gemeenteraden.

We houden jullie op de hoogte!

Rutger Rauws: “Het betekent dat we onze verantwoordelijkheid nemen en niet gaan bouwen in het groen”

 

Er zijn rondom dit onderwerp enkele artikelen verschenen. Wil je er meer over lezen:

Niet elk dorp zijn eigen ASML Wijk ED 25-11-22

Bouwen in stedelijk gebied of ook in de dorpen ED 30-11-22

Rutger Rauws, Raadslid
Rutger Rauws, raadslid, woordvoerder gebiedsontwikkeling