Met Pact Woensel Zuid willen de gemeente Eindhoven en het Rijk, samen met meer dan vijftig organisaties, een wijkaanpak opzetten om deze problemen te doorbreken. Maar waar richt je je op als de problemen zo talrijk en complex zijn? Voor ons is het helder: Als je de ongelijkheid echt wil bestrijden, moeten kansen voor de jeugd de hoogste prioriteit krijgen.

Wat is er nodig om het tij in Woensel Zuid te keren? Aan middelen en het aantal partijen zal het niet liggen. Tel daar de hulp en financiële steun van het Rijk bij op, dan zijn veel ingrediënten aanwezig om de sociale ongelijkheid werkelijk aan te pakken.

De afgelopen periode hebben we met directeuren van bijna alle basisscholen in Woensel Zuid gesproken. Zij zijn eensgezind over de beste aanpak: zet het kind centraal. De kansen die je op jonge leeftijd krijgt zijn bepalend voor de rest van je leven. En de kinderen van nu zijn de volwassenen van morgen. Investeer daarom zo vroeg mogelijk in kinderen die dit het hardst nodig hebben.

Wat stellen wij voor? Het begint met hogere verwachtingen. Het mag niet uitmaken waar je wieg staat. Kinderen die opgroeien in Woensel Zuid moeten weten en voelen dat zij net zo veel waard zijn als kinderen die ergens anders in Eindhoven opgroeien. Een concreet doel moet daarom zijn dat kinderen in Woensel Zuid over tien jaar minimaal dezelfde kansen hebben als kinderen in de rest van Eindhoven. 

Hoe gaan we daar voor zorgen? Onderwijs is de grote gelijkmaker, maar het begint al eerder. De eerste 1000 dagen in het leven van een kind zijn cruciaal. Daarom moeten we alle kinderen en ouders vroeg bereiken en hen ondersteunen bij de opvoedingen met goede voorschoolse educatie. Op basisscholen moeten kinderen hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen. Dit doen we door het investeren in taalklassen en leesprogramma’s met ouders. En een ijzersterk naschools aanbod, met zaken als sport, cultuur, mentaal welbevinden, maar ook huiswerkbegeleiding. Dit aanbod moet gratis zijn en een vast onderdeel worden van het onderwijs, alleen dan kunnen alle kinderen hiervan profiteren.

We moeten denken vanuit de kinderen en daarom de wereld van school, thuis en de wijk verbinden en versterken. De samenwerking met onder andere jeugdgezondheidszorg, jeugdwerk en WIJeindhoven is hierbij belangrijk, maar ook dat iedere school een professional krijgt die het contact met ouders versterkt en de verbinding legt met de wijk. Als we dan ook nog de financiële en woonsituatie van gezinnen weten te verbeteren, bouwen we samen de sterke basis die kinderen nodig hebben.

We moeten volhouden totdat kinderen volwassen zijn. Dat betekent dat we hen blijven begeleiden in de overgang naar, maar ook tijdens het voortgezet onderwijs. Zodat de kinderen de tijd en ruimte krijgen om erachter te komen wat zij kunnen en willen, en tot bloei gaan komen. Alles moet samenkomen in Woensel Zuid.

Het is niet eenvoudig, maar het kan, als alle partijen bereid zijn om de lat hoog te leggen, echt samen te werken, en ook in de eigen organisatie te doen wat nodig is. Dat betekent soms ongelijk investeren. Deze kinderen hebben de beste mensen en voorzieningen nodig en dat vraagt, zeker met de huidige krappe arbeidsmarkt, om scherpe keuzes van betrokken organisaties. Pact Woensel Zuid biedt de kans zaken anders aan te pakken, om het beter te doen voor onze jeugd, en de ongelijkheid te verkleinen. We moeten deze kans wel willen en durven grijpen én volhouden. Vandaag, morgen en overmorgen.

Kristian van Gansewinkel, Commissielid GroenLinks  

Jeannette Vos, Raadslid GroenLinks

Rosa van den Nieuwenhof, Raadslid PvdA

Wil van Haalen, Raadslid PvdA