• 23¬†jaar
 • Social Designer
 • Eigenaar Studio Connecting Cultures
 • Viert diversiteit in Eindhoven

Als iedere inwoner van Eindhoven zich daadwerkelijk een Eindhovenaar voelt, dan is mijn missie als raadslid geslaagd. Ik strijd voor een stad waar iedereen er mag zijn, waar iedereen zich gehoord voelt en waar iedereen meedoet. Daarom vind ik het belangrijk dat ook nieuwkomers kunnen meedraaien in de samenleving, sociale contacten opbouwen en zich thuis voelen in Eindhoven.

Als social designer zet ik mijn ontwerpvaardigheden in om duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen te ontwikkelen. Door co-creatie en veldwerk geef ik alle betrokken personen en partijen een stem. Deze vaardigheden wil ik ook in de politiek gebruiken om iedereen te betrekken bij de ontwikkeling van onze stad

Contact: e.de.bruijn@eindhoven.nl

 • Democratie & Inwonersparticipatie
 • Internationals (expats, statushouders, ongedocumenteerden)
 • Nachtleven
 • Onderwijs
 • Circulaire Economie & Brainport
 • Digitalisering & Privacy
 • Raadswerkgroep In Contact met de Stad
 • Rekenkamercommissie