• 55 jaar
  • Welzijnswerker
  • Lid werkgroep Rood van GroenLinks Eindhoven
  • Geboren Gestelse, getogen Woenselse, via Tongelre neergestreken in Stratum: een echte Eindhovenaar.
     

Al mijn hele leven lang doe ik er veel aan om mensen om me heen te enthousiasmeren uit het leven te halen wat er in zit en kom ik op voor de belangen van kwetsbare mensen in de samenleving.

Dat heb ik in het verleden in mijn werk in het speciaal onderwijs, bij het GGzE en als welzijnswerker gedaan en dat wil ik nu als raadslid voor GroenLinks voortzetten.

Sinds 2015 maak ik deel uit van de werkgroep Rood van GroenLinks Eindhoven. Wij denken mee met de fractie over de thema’s binnen het Sociaal Domein waarbij we de uitdagingen in het sociale domein niet uit het oog verliezen maar wel altijd het persoonlijk verhaal in onze adviezen meenemen, want dáár draait het allemaal om: wat betekenen beleid en transities voor de mensen in hun dagelijkse leven?

Ik wil me graag inzetten voor leefbare wijken, mensen enthousiast maken om samen verder te komen in hun eigen wijk én laagdrempelige hulp voor hen die dat nodig hebben, met minder bureaucratie en meer oog voor de mens. Daarnaast wil ik graag bruggenbouwer zijn tussen de gemeente en haar inwoners.

 

Contact: j.vos@eindhoven.nl

  • Zorg & Welzijn
  • Wonen & Wijken
  • Democratie & Inwonerparticipatie
  • Raadswerkgroep: Omgevingswet
  • Raadswerkgroep: Maatschappelijk opvang