• 56 jaar
  • Samenlevingsmakelaar
  • Geboren in Gestel, opgegroeid in Woensel, via Tongelre nu neergestreken in Stratum: een echte Eindhovenaar!

Al mijn hele leven lang strijd ik voor de belangen van mensen in een kwetsbare positie in de
samenleving. Dat heb ik in het verleden in mijn werk in het speciaal onderwijs, bij het GGzE
en als welzijnswerker gedaan en dat wil ik nu als raadslid voor GroenLinks doen.
De tweedeling in de maatschappij wordt groter. Mensen met een laag inkomen leven korter,
hebben meer zorg nodig en zijn minder gezond. Dat kan ik niet accepteren. Hoe kunnen we
beleid maken om deze kloof te verkleinen? Welke knoppen hebben we als raad om écht een
verschil te maken voor de groep die het het zwaarst heeft? Hoe kunnen we er voor zorgen dat
de wachtlijsten voor sociale huurwoningen korter worden? Ik heb niet alle antwoorden, maar
ik ga in gesprek met de raad, de stad, de organisaties, de inwoners. Elke stap om de kloof
kleiner te maken is er één.
Ik wil me graag inzetten voor leefbare wijken, mensen enthousiast maken om samen verder te
komen in hun eigen wijk. Maar zeker ook laagdrempelige hulp voor iedereen die dat nodig
heeft, met minder bureaucratie en meer oog voor de mens. Daarnaast wil ik graag
bruggenbouwer zijn tussen de gemeente en haar inwoners. Dit doe ik onder andere door
blijvend aandacht te vragen voor helder taalgebruik, in alle communicatie van de gemeente
naar inwoners.
 
Contact: j.vos@eindhoven.nl

  • Zorg&Welzijn
  • Wonen&Wijken
  • Democratie&Inwonerparticipatie
  • Raadswerkgroep: Omgevingswet
  • Raadswerkgroep: Maatschappelijk opvang
  • Raadswerkgroep: Woonwagenbewoners