Waarom is GroenLinks jouw partij?

De woorden van Renate Richters passen ook bij mij: 'Ik wil knokken voor wat kwetsbaar is!'

Dat geldt niet alleen voor de mensen die het moeilijk hebben, of dat nu financieel, psychisch, maatschappelijk of om een andere reden is. Mensen in een kwetsbare situatie hebben ondersteuning nodig, dichtbij huis en gemakkelijk te regelen. Maar ook onze planeet en de natuur om ons heen zijn kwetsbaar!  De biodiversiteit neemt af en we doen te weinig om het tij te keren. GroenLinks is de partij die de sociale ongelijkheid én de klimaatcrisis, rood én groen met elkaar verbindt. 

Hoe ziet jouw ideale Eindhoven eruit?

Ideaal Eindhoven is een stad waar iedereen zichzelf mag zijn, bestaanszekerheid heeft, in een prettige leefomgeving woont, zich veilig voelt. Een stad waar je op loopafstand in het groen kunt zijn, waar mensen in hun eigen buurt elkaar kennen en waar we omzien naar elkaar. Waar de zorg -voor wie dat nodig heeft- dichtbij te regelen is, zonder al teveel bureaucratie. Een stad waar iedereen zich thuis voelt, want samenleven is een werkwoord.

Dit kan en moet beter in Eindhoven

Door de groeiende ongelijkheid zijn er steeds meer inwoners niet meer betrokken bij wat er in hun stad gebeurt, ze haken letterlijk af. De kloof tussen rijk en arm, tussen mee kunnen doen en niet mee kunnen doen, tussen kansen krijgen en het vertrouwen in de toekomst verliezen, is steeds groter aan het worden. Dit moet echt anders! We moeten eerlijker delen. Daar komt nog bij dat de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben met steeds ingewikkeldere systemen te maken krijgen. Hoe meer problemen je hebt, hoe meer bureaucratische rompslomp om het geregeld te krijgen. Dit kan beter.

Hoe bereik je jouw idealen het beste?

Mijn idealen bereiken we alleen als we er allemaal samen: inwoners, ondernemers, organisaties in de stad én politiek en gemeente, onze schouders onder willen zetten om de stad socialer, eerlijker, leefbaarder en groener te maken.

Wat heb jij aan het eind van deze termijn (hopelijk) voor elkaar gekregen?

  • Goede stappenplannen voor de wijken waar de leefbaarheid onder druk staat, waar de inwoners vanaf het begin bij betrokken zijn.
  • Minder lange wachtlijsten voor een betaalbare woning én in de zorg.
  • Beter bereikbare zorg, waarbij er veel meer aandacht uitgaat naar preventie en gezond opgroeien.
  • Ik wil de brug zijn tussen de inwoners en de gemeentepolitiek, de mensen meenemen in wat er in hun buurt en stad gebeurt. Politiek dichter bij mensen brengen.

Hoe ben je in de politiek beland?  

Als vrijwilliger in de stad heb ik altijd mijn best gedaan om mensen met elkaar te verbinden.

Toen ik werd gevraagd om de G1000 Eindhoven mee te gaan organiseren (2016) sprong ik er vol in. Een soort burgerberaad voor de stad, maar dan zonder vooraf vastgesteld onderwerp. Dat moest in de ochtend door de deelnemers zelf worden vastgesteld, tijdens de eerste dialoog. Na afloop was ik behoorlijk teleurgesteld dat de wethouder nauwelijks iets deed met de opbrengst van de dag, van ál die Eindhovenaren die mee hadden gedacht over hoe je de stad mooier kunt maken. Dit was voor mij de reden om dan toch maar in het bestaande, politieke systeem te stappen.

Kijken of ik ‘van binnenuit’  de stad een beetje mooier kan maken voor morgen.

Wie is jouw rolmodel?

Dichtbij huis: Renate Richters, zij was mijn reden om de politiek in te gaan.

Verder zijn er nog heel veel andere mensen die mij geïnspireerd hebben, waaronder Nelson Mandela, majoor Bosshardt, AOC (Alexandria Ocasio-Cortez)

Wat is je grootste talent?

Mensen het gevoel geven dat ze alles mogen vertellen en vragen, en zich dan ook echt gehoord weten. Mensen met elkaar verbinden en enthousiast maken om ook mee te doen. Verbindingen leggen tussen de leefwereld van mensen en de systeemwereld. Digitalisering is prima, maar houdt daarbij rekening met de mensen die niet mee kunnen. Bureaucratie, een noodzakelijk kwaad, maar we moeten wel blijven kijken naar wat het effect is van beleid in het leven van mensen. Ik wil mijn talent graag inzetten om de brug te zijn.

Waar ben je trots op?

Waar ik het meest trots op ben is dat sinds mijn motie uit 2018  er steeds meer aandacht is voor helder taalgebruik in de communicatie van gemeente naar inwoners. Maar ook het subsidiebeleid is  gemakkelijker geworden en de opvang van daklozen is beter geregeld. Daarnaast ben ik apetrots op de rest van de GroenLinks fractie. Samen hebben we nog veel meer zaken voor elkaar gekregen in de afgelopen 4 jaar. Dan denk ik aan de schuldenaanpak, met de mooie pilot Bouwdepot. Het extra geld om de wijken te vergroenen, het plan 'de fiets op 1', het huurteam voor studenten, de circulaire klimaatdeal, de creatieve ideeën over wonen, het klimaatbanenplan. Te veel om op te noemen!

Dus vooral heel erg trots dat ik onderdeel ben van deze fantastische club!

Wat is je favoriete plek in Eindje en waarom?

Genneper Parken. Vlakbij huis, even onthaasten in het groen!

Dit is leuk om over jou te weten?

Ik speel dwarsfluit

Heb je een boekentip?

Voor de kennis: Uit de puinhopen, George Monbiot

Voor de ontspanning: Het Petrus Mysterie, Jeroen Windmeijer (en de vervolgdelen)

Heb je een muziektip?

Een algemene tip: ik probeer altijd zoveel mogelijk muziekstijlen te waarderen, muziek is dé emotionele uitlaatklep. Van deprimerende blues tot vrolijke folk en van ingewikkelde Bach tot aan opzwepende latin. Muziek kan je stemming beïnvloeden en je verdriet verwerken, ik zou niet zonder kunnen.