“Think globally, act locally!”. Deze quote vat goed samen waarom ik mij inzet voor GroenLinks Regio Eindhoven.

 

We leven in een tijd waar we op wereldniveau enorme uitdagingen hebben. Niet alleen dienen we de klimaatcrisis en de milieuschade door overconsumptie aan te pakken, maar ook de groeiende ongelijkheid tussen mensen.

 

Bij steeds meer mensen leeft het gevoel: “Ik wil iets doen!”. Zo ook bij mij. Na het lezen van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017, waar ik veel van mijn gedachten en ideeën in terug zag komen, en de oproep van GroenLinks “doe mee!”, ben ik aangehaakt bij de campagne en niet lang daarna lid geworden. In mijn ogen is GroenLinks dé partij die Eindhoven, onze regio, Brabant en Nederland dusdanig gaat besturen dat de grote uitdagingen van deze tijd de politieke begeleiding krijgen die zij nodig hebben.

 

Binnen het bestuur vervul ik de rol van regiocoördinator wen ben ik betrokken bij de bewegingsopbouw. De regiocoördinator ondersteunt GroenLinks in gemeenten binnen de regio in de niet-politiek-inhoudelijke aspecten van GroenLinks. Zo zet ik mij bijvoorbeeld in om leden meer te betrekken en nieuwe leden aan te werven. Een andere taak van de regiocoördinator is het opzetten en begeleiden van werkgroepen in gemeenten waar GroenLinks nog niet actief is.

 

Mijn ambitie voor regio Eindhoven is een sterk GroenLinks in alle gemeenten van de regio, waarin ook de toekomst van de partij geborgd is. Meer bestuurlijke impact voor GroenLinks en steeds meer draagvlak onder de bevolking zal leiden tot een regering met GroenLinks, en dat is mijns inziens wat Nederland nodig heeft!