• 37 jaar
  • Verbindingsleider Springplank 040
  • Trotse papa van twee jonge kinderen
  • Werkt graag samen met de inwoners van Eindhoven aan een groenere, socialere en leefbare stad
  • Geboren en getogen Eindhovenaar

Mijn wens is dat we in Eindhoven ons vooral Eindhovenaar voelen. Dat we ondanks al onze verschillen respect voor elkaar hebben en fijn kunnen samenleven met elkaar. Dat we onze kinderen kunnen laten opgroeien in een groen en sociaal Eindhoven. Als raadslid hoop ik dat ik hierin een bijdrage kan leveren.

Ik ben een echte Eindhovenaar en sta open voor alle ideeën, initiatieven om onze stad nog mooier te maken dan dat het al is. Mocht je daar een keer met mij over willen praten, spreek me gerust aan.

Contact: s.toub@eindhoven.nl

  • Mobiliteit & Luchtkwaliteit
  • Democratie & Inwonerparticipatie
  • Veiligheid & Bedrijfsvoering