De programmacommissie maakt het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen. De leden worden in dit proces betrokken zodat het programma echt een programma is van ons allemaal.