Het afdelingsbestuur faciliteert het werk van onze raadsleden en organiseert politieke activiteiten. Het afdelingsbestuur wordt door de leden gekozen. 

Samenstelling

Het afdelingsbestuur bestaat momenteel uit: 

Wil jij ook bijdragen aan een sterke afdeling van GroenLinks in Eindhoven? Wij zijn altijd op zoek naar bestuursleden, vrijwilligers of mensen die de fractie willen ondersteunen. Neem hiervoor contact op met mtollenaar@groenlinks.nl