Advies informateurs: coalitie VVD, GroenLinks, PvdA en CDA

[PERSBERICHT] De Eindhovense informateurs Onno Hoes (VVD) en Roel van Gurp (GroenLinks) adviseren VVD, GroenLinks, PvdA en CDA om samen een coalitie te vormen. Deze partijen bezetten samen 26 van de 45 zetels in de gemeenteraad.

De informateurs zien deze partijen in staat om een transparant, stabiel en daadkrachtig stadsbestuur te vormen. Zij adviseren verder een college met zes wethouders - waarbij VVD en GroenLinks twee wethouders leveren en CDA en PvdA ieder één.

De informateurs signaleren de behoefte aan een akkoord op hoofdlijnen, dat een stevig fundament biedt voor een daadkrachtig stadsbestuur én dat ruimte biedt voor een open maatschappelijk en publiek debat. Er is de komende jaren volgens hen minder behoefte aan nieuwe experimenten, des te meer aan pragmatische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

In de komende weken moeten de vier partijen het eens worden over hun plannen op thema’s als bereikbaarheid en mobiliteit, duurzaamheid en klimaat, inclusieve stad en (organisatie) sociaal domein.

Lees hieronder de brief van de informateurs met hun bevindingen en advies.