Begroting 2018: GroenLinks pleit voor samenwerken voor een eerlijker Eindhoven

Afgelopen dinsdag werd in de gemeenteraad de begroting van 2018 besproken. Een moeilijke begroting gezien de ontstane financiële en organisatorische opgaven in Eindhoven. Voor de fractie van GroenLinks het moment om op te roepen tot gezamenlijkheid. Gezamenlijkheid in de raad maar zeker ook een oproep aan instellingen in de stad.

Meer duurzame netwerken
Het college omarmde een tweetal moties van GroenLinks op het gebied van arbeid en zorg.
We riepen het college in onze motie op om samen met werkgevers, WIJgeneralisten, 04werkt en bijstandsgerechtigden een voorstel te ontwikkelen om meer duurzame netwerken in de stad te laten ontstaan. Op het gebied van de doorstroom in zorgtrajecten riepen wij op om een vloeiendere samenwerking tussen 0e, 1e en 2e lijn zorgaanbieders op te zetten. Op dit moment is de focus veelal op prijs en aantallen, wat volgens GroenLinks een vrij statisch model is.

Eindhoven Airport onderdeel klimaatambities
Naast deze moties hebben wij in de begrotingsbehandeling ook volop aandacht gevraagd om nu echte stappen te zetten naar een duurzaam Eindhoven. Het was mooi te zien dat steeds meer partijen in de gemeenteraad kritisch zijn op Eindhoven Airport en wij ons aandeelhouderschap (24,5 %) steeds serieuzer gaan nemen. Zo was er een meerderheid om de miljoenen die op de bank staan bij Eindhoven Airport in te zetten voor het leefbaarheidsfonds. En uniek is dat Eindhoven de C02 opgave van de vluchten van Eindhoven Airport onderdeel maakt van onze klimaatambities. Dit is uniek om dat de luchtvaart tot nu toe wereldwijd buiten schot blijft in de klimaatdoelstellingen. Als Eindhoven nemen wij ons aandeel en eisen dat dit onderdeel wordt van de vervolgdiscussie m.b.t. tot de groei van Eindhoven Airport.

Bij de laatste begrotingsbehandeling voor de verkiezingen roepen wij op om Eindhoven een stad te laten zijn waar iedereen gelijke kansen krijgt. Waar het verschil tussen arm en rijk kleiner wordt. Waar iedereen erbij hoort. Met volop duurzame energie, schone lucht en groen voor mens en dier.

Dit wordt onze inzet voor de komende verkiezingen, laten we samen gaan voor verandering naar een eerlijk Eindhoven.

Doe jij mee?