🍀 Het is tijd voor klimaatactie want we hebben geen tijd te verliezen. We zijn trots op de systeemverandering die we met deze begroting doorvoeren. Het klimaat staat letterlijk op één, we hebben nog nooit zoveel geld vrijgemaakt voor het aanpakken van de klimaatcrisis en elke sector heeft zijn klimaatdoelen waarop we kunnen sturen. GroenLinks kijkt nu echt uit naar de concrete plannen van de sectoren om die doelen te halen.

We hebben gevraagd ook in het masterplan mobiliteit een berekening bij te voegen hoeveel de plannen voor 2024 en verder, bijdragen aan de vermindering van de co2-uitstoot. Maar we willen nu ook al actie. GroenLinks heeft met Volt, D66 en PvdA  samen met inwoners een top 24 van plannen voor 2024 opgesteld van verbeterpunten van onze stad voor fietsers. De wethouder heeft toegezegd zoveel mogelijk plannen komend jaar tot uitvoering te brengen.

Ook de sector economie heeft klimaatdoelen. We streven naar een duurzame en sociale economie waar niet de winsten maar brede welvaart centraal staat. Later komen we nog met een voorstel om de sociale, duurzame en lokale bedrijvigheid in onze stad te stimuleren. 

💜 Ten tweede wonen. Iedereen verdient een betaalbaar dak boven z'n hoofd in een fijne wijk. GroenLinks zoekt daarbij naar creatieve mogelijkheden en opperde daarom vorige week om te onderzoeken of we kunnen wonen bovenop de Beukenlaan.

Fijn wonen betekent ook een levendige stad waar je van sport en cultuur kunt genieten. We zijn blij met de extra mogelijkheden die er komen voor deze sectoren.

We willen ook een stad zijn waarin iedereen gezien, gewaardeerd en geaccepteerd wordt. We zien de polarisatie in Nederland en onze stad aangewakkerd worden door een angst voor de ander. Dakloze mensen, vluchtelingen en nieuwkomers worden soms niet als gelijke gezien. We zijn blij dat de wethouder de motie voor buurtontmoetingen heeft omarmd. Samen met PvdA, D66, Volt, VVD en CDA vroegen we om  buurtontmoetingen te organiseren tussen omwonenden en de doelgroepen zodat men elkaar beter leert kennen en begrijpt. Juist nu is het belangrijk om elkaar vast te houden. 👩🏼‍🤝‍🧑🏾👬

💗 Tot slot ongelijkheid. We spreken nog te vaak mensen die niet of met moeite rondkomen. We zijn blij dat we de energietoeslag voor een grotere groep kunnen uitbetalen, dat we inzetten op gratis openbaar vervoer voor minima en het vroeg signaleren van schulden. We lopen landelijk voorop met experimenten zoals de basisbanen en de uitbreiding van het Bouwdepot.

Maar de bijstand is voor veel mensen niet genoeg. Zij hebben maandelijks niet genoeg geld om hun boodschappen, huur en energiekosten te betalen. Dit moet landelijk écht geregeld worden. En waar we kunnen, willen we inwoners helpen. We dienden een motie in die regelt dat ook jongeren onder de 27 jaar kunnen bijverdienen naast de bijstand. Deze werd door de wethouder omarmt. Zo wordt de stap naar werk, en dus een duurzaam toekomstperspectief, makkelijker gemaakt.

Voor de zomer openden we de discussie over de groei van onze stad. Want hoewel we trots zijn op de ontwikkelingen, zien we dat niet iedereen mee kan komen en dat het piept en kraakt in de stad. Geen schaalsprong zonder sociale ruggengraat. We kijken uit de Sociale Brainport Agenda, waarmee ook het grote bedrijfsleven haar verantwoordelijkheid neemt voor de groeikrampen. En binnenkort gaan we in gesprek over de Brainport Balans Check en de stadsvisie, waarmee we als raad én inwoners in gesprek gaan over wat voor stad we willen zijn.

Eva: “Zeker in onze groeiende stad is het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Of je nu een geboren Eindhovenaar of nieuwkomer bent, student of gepensioneerde, designliefhebber of voetbalsupporter. Samen bouwen we aan een knalgroene en keisociaal Eindhoven.”

Eva 2023
Eva de Bruijn, fractievoorzitter