‘Welkom in de huiskamer van Drents Dorp, buurthuis de nieuwe maan. En wellicht komt hier straks een hele mooie groene huiskamer bij.’ Zo opende onze raadsleden Bart en Marlous afgelopen vrijdag het Stadscafé over de Wielewaal. Het landgoed van 142 hectare is afgelopen voorjaar door de gemeente Eindhoven aangekocht. Er is vrijdag goed en constructief meegedacht door zo’n 30 geïnteresseerden. Hoe kunnen we de rust en het groen behouden en het landgoed wel openstellen voor publiek? 

De deelnemers werden meegenomen in het verhaal áchter de Wielewaal. Rik Thijs, onze wethouder van Klimaat, Energie, Grond en Vergroening, opende de avond. Om goed geïnformeerd te kunnen brainstormen hebben diverse experts vanuit verschillende invalshoeken verteld wat er belangrijk is om de bestaande kwaliteiten van groen en biodiversiteit van dit enorme landgoed te behouden, maar ook om het rendabel te kunnen onderhouden.

Jan Post sprak als Wielewaalbewoner over de rust van het landgoed, over de andere bewoners en hoe de familie Philips om is gegaan met de Wielewaal  en de gastvrijheid naar de stad toe. Jan omarmde dat het toegankelijk wordt voor alle inwoners.

Linda van Driel coördinator Trefpunt Groen Eindhoven, werkt intensief samen met milieuorganisaties in de stad. Met deze diverse disciplines spreekt ze 3 oktober over de kwaliteiten van De Wielewaal en hoe hiermee om te gaan. Trefpunt Groen Eindhoven zal ook een belangrijke rol innemen in het komende participatieproces. Naast de waarden van het gebied deelde ze ook vanuit de eerste brainstorms informatie met de aanwezigen. Tom van Duuren sprak vurig over het erfgoed, de ontginning van het gebied en de kostbaarheid van de grondsamenstelling. Hij brak een lans voor het bos wat ook ten goede komt aan het klimaat zeker voor de bestrijding van hittestress in de stad.

Met al deze kennis op zak werd er in groepjes heel enthousiast gebrainstormd. Daaruit kwamen de volgende punten als belangrijkste naar voren:

  • Behoud van de groene structuur van het park. Er moet zoveel mogelijk groen worden behouden en zo min mogelijk worden verhard.  
  • Breder kijken naar het hele gebied om de businesscase sluitend te maken
  • Neem de tijd om het goed te doen! Goed voor het landgoed met al haar bewoners, mensen en dieren en goed voor de stad.

Al met een al een mooie eerste inventarisatie van do’s en dont’s, ideeën en betrokkenheid. Én unaniem trots dat De Wielwaal van ons is als stad en van de inwoners!