Naast oog voor de impact van Corona, kunnen we vooruitkijken en investeren in de toekomst van onze stad.

De aarde wacht niet; en de mensen in onze stad ook niet. Daarom investeren we in de energietransitie, vergroening van de stad en leefbare wijken. Er komt structureel geld voor de toekomstagenda in het sociaal domein en extra geld voor de aanpak, hulp en preventie van armoede en schulden. Daar zijn we blij mee!

We hebben drie voorstellen ingediend die omarmd zijn:

1. Hulpvragen van inwoners moeten centraal staan bij de toekomstplannen voor het sociaal domein, om daar preventieve oplossingen voor te ontwikkelen.

Sociale vernieuwing begroting 21
Schone lucht begroting 21

2. Uit onderzoek van CE Delft blijkt dat de gezondheidskosten door slechte luchtkwaliteit in onze stad maar liefst 282 miljoen euro per jaar zijn. We vroegen om te onderzoeken of onze toekomstplannen genoeg zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren. 

3. Op naar schone mobiliteit: er komt een pilot voor fietsvlonders, waar inwoners kunnen kiezen om parkeerplekken voor auto’s om te wisselen voor fietsparkeerplekken.

Fietsvlonders begroting 21

We moeten ervoor zorgen dat iedereen in de stad op zijn of haar manier mee kan doen. Toekomstgericht, en knokken voor wat kwetsbaar is!