Eerste editie stadscafé040

Donderdagavond 11 juli jl. heeft GroenLinks Eindhoven het eerste Stadscafé040 georganiseerd. Een plek waar we met Eindhovenaren op een laagdrempelige manier in gesprek gaan over wat er speelt in onze stad. De eerste editie werd georganiseerd samen met RADAR, bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. Het Stadscafé040 werd georganiseerd in café het Rozenknopje. Een café waar gelijkheid hoog in het vaandel staat.

Bij de aftrap van Stadscafé040 was het aan GroenLinks raadslid Samir Toub om de avond van kleur te voorzien. Samir hoefde niet lang na te denken over het thema van deze eerste avond, namelijk diversiteit. Als raadslid heeft hij in de gemeenteraad het onderwerp diversiteit en met name discriminatie regelmatig ter sprake gebracht. In deze hoedanigheid is het contact met anti-discriminatiebureau RADAR begonnen. RADAR heeft in 2018 een onderzoek uitgevoerd naar discriminatie bij stages, en daar is naar voren gekomen dat o.a. in Eindhoven discriminatie bij stages een groot probleem is.

Het eerste doel van het Stadscafé040 was om te inventariseren wat er precies speelt bij verschillende doelgroepen met betrekking tot discriminatie op de Eindhovense stagemarkt. Het café zat bomvol met geïnteresseerden. In de zaal zaten gelukkig zeer diverse groepen mensen. Het tweede doel was namelijk om verschillende partijen met elkaar in gesprek te laten gaan, en dat is zeker gelukt. Aanwezig waren onder andere de jongeren zelf die dit mee hebben gemaakt, Dynamo jeugdwerk, Summa College, Stichting Omnia, Stichting Ik Wil, Philips, diverse raadsleden, wethouders en andere belangstellenden. Voor een uitgebreider verslag van de avond klik hier.

Een van de belangrijkste conclusies van de avond was dat stagebedrijven aangesproken moeten worden op hun diversiteitsbeleid. Zowel door de scholen zelf die de stagiaires leveren als ook door de stagiaires die hiermee te maken hebben gehad. Daarmee kwam ook naar voren dat het binnen scholen erg belangrijk is om de jongeren te trainen en weerbaar te maken om discriminatie te herkennen, en vervolgens te weten wat ze ermee kunnen doen. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om dergelijke gevallen te melden bij RADAR. Mocht je aanvullingen of vragen hebben neem dan contact op met Samir via s.toub@eindhoven.nl.

 

Het volgende Stadscafé040 zal GroenLinks raadslid Bart Habraken organiseren. Het onderwerp is dan biodiversiteit. Het tweede Stadscafé040 zal in oktober 2019 zijn, hou dus onze website / sociale media / mailing in de gaten als je erbij wil zijn!