De raad is namelijk voor deelname aan de Europese missie klimaatneutrale en slimme steden 2030. Dat betekent dat we samen met Helmond een plan indienen bij de EU om juist in deze slimme regio te versnellen en het goede voorbeeld te geven op klimaatgebied.

Met deze missie werken we toe naar fossielvrije, circulaire en klimaatbestendige steden. Onze klimaatwethouder Rik Thijs: “Als we ergens oplossingen kunnen bieden met alle kennis, innovatie en samenwerking, dan is het wel hier in Helmond en Eindhoven.”

Afgelopen maanden werd de hele stad betrokken bij de klimaatmissie. Samen met experts, ambtenaren én een grote groep betrokken inwoners werd gebrainstormd over hoe we kunnen versnellen om klimaatneutraal te worden. Met als einddoel dat heel Europa in 2050 klimaatneutraal is. GroenLinks wil de energie en ideeën vanuit de stad vasthouden. Daarom diende ons raadslid Lotte Meerhoff een motie in, samen met PvdA, D66 en Volt, om op te roepen tot grote doorbraken en tot het sneller opschalen van acties. Lotte: “Het nieuws van deze zomer laat zien dat we geen tijd meer hebben voor kleinschalige pilots. Het is tijd om op te schalen. Niet 1 Powernest per losse aanvraag maar 30 tegelijk op daken door de hele stad.”

De motie werd omarmd. Rik Thijs: “Willen we onze ambities waarmaken, dan is er naast veel geld ook betere regelgeving nodig. Durf meer pilots toe te staan en deze regio het vertrouwen te geven innovaties uit te proberen.”

Meer lezen over hoe de Eindhovense politiek de sprong wil maken van kleine klimaatpilots naar grote doorbraakprojecten? 

 

Meer lezen over de Europese klimaatmissie?