Al zéker sinds 2014 zijn we als GroenLinks in Eindhoven bezig om op een andere manier met vuurwerk om te gaan zodat het veiliger en fijner wordt voor mens en dier. 

In 2014 dienden we vragen in over vuurwerkvrije zones. In 2018 diende Kay Sachse namens GroenLinks, samen met andere partijen, de motie 'vuurwerkpret voor allen' in om samen met inwoners op zoek te gaan naar alternatieven voor particulier vuurwerk. In 2020 kwam er opnieuw een motie, 'schitterende jaarwisseling voor jubilerend Eindhoven'. 

Er zijn in de afgelopen jaren door de gemeente enkele enquetes gehouden onder de inwoners. Daar kwam onder andere uit dat 76% van de inwoners graag vuurwerkvrije zones wil en dat 62% voorstander is van een centrale vuurwerkshow. 

En nu is het dus zover. Vanaf komende jaarwisseling is vuurwerk verboden in Eindhoven en kunnen we elkaar op een centrale plek ontmoeten bij een licht- en vuurwerkshow.