Van vervuiling naar vergroening
Een rechtvaardige aanpak van de klimaatcrisis is voor GroenLinks topprioriteit. GroenLinks wil daarom dat Eindhoven aansluit bij het plan van de Europese commissie voor honderd klimaatneutrale steden in 2030. Daarnaast stellen we een Pleintjesplan voor, waarmee Eindhovense pleinen samen met omwonenden en ondernemers worden vergroend naar voorbeeld van het Clausplein. De komende vier jaar staat ook de toekomst van Eindhoven Airport ter discussie. Groei van de luchthaven is voor GroenLinks geen optie; we zetten juist in op lagere CO2-uitstoot en minder geluidshinder voor omwonenden. GroenLinks wil tot slot meer ruimte maken voor leefbaarheid, voetgangers en fietsers door de binnenstad versneld autovrij te maken.

Van ongelijkheid naar ongedeelde stad
Een ander speerpunt van GroenLinks is het tegengaan van de toenemende ongelijkheid. Daarom zetten we vol in op het aanpakken van de wooncrisis. GroenLinks pleit daarom voor de bouw van 15.000 extra woningen en tegelijkertijd betere garanties voor de betaalbaarheid van huizen voor woningzoekenden. In kwetsbare wijken willen we extra investeren om school- en gezondheidsachterstanden tegen te gaan. Om het personeelstekort in de publieke sector tegen te gaan, stellen we een Banenplan Publieke Sector voor.

Lijsttrekker Thijs: “onderscheidend en typisch Eindhovens programma”
Lijsttrekker Rik Thijs schreef het voorwoord van het verkiezingsprogramma. Daarin benoemt hij de grote opgaven waar Eindhoven voor staat: de klimaatcrisis, woningnood en toenemende ongelijkheid. Thijs: “Of onze stad groener, eerlijker en socialer wordt is geen natuurwet, maar het gevolg van politieke keuzes. GroenLinks kiest ervoor om in actie te komen, zoals we afgelopen vier jaar ook hebben gedaan. Want als we niets doen wordt onze aarde warmer en de samenleving armer. In dit programma vertellen wij ons verhaal: we vertalen groene en linkse politiek in lokale oplossingen voor Eindhoven. Een onderscheidend programma met visie, ambitie en daadkracht.”

GroenLinks daagt de stad uit
Het verkiezingsprogramma is vastgesteld na veel gesprekken met inwoners en belanghebbenden. Begin november wordt het programma definitief vastgesteld door de leden van GroenLinks Eindhoven. Vernieuwend is echter de manier waarop dit gebeurt. Naast leden mogen deze keer ook kiezers en sympathisanten verbetervoorstellen indienen op het verkiezingsprogramma. Afdelingsvoorzitter Max Tollenaar: “GroenLinks is een beweging van leden én sympathisanten. We staan dus open voor iedereen die zich herkent in groene en linkse politiek. We hebben vooraf al veel mensen betrokken, maar we gaan nu een stap verder. Bij veel partijen mogen alleen de leden verbetervoorstellen op het verkiezingsprogramma indienen. Wij dagen onze achterban uit dat ook te doen. Een jury selecteert daaruit de beste voorstellen. De leden beslissen, maar de stad denkt mee.”
 

Meer informatie over het indienen van verbetervoorstellen vind je hier!