De ambtenaren van de gemeente zijn op dit moment nog geen afspiegeling van de Eindhovense samenleving. De afgelopen periode is er verbetering gekomen in de diversiteit, maar we moeten onze focus op dit thema niet verliezen

Diversiteit en inclusie draagt bij aan een open organisatie waar verschillen gewaardeerd en gebruikt worden. Veranderingen gaan niet vanzelf. We weten dat de gemeente het onderwerp Diversiteit en Inclusie ook belangrijk vindt, dus we moeten structurele aandacht voor dit thema hebben.

Daarom heeft ons raadslid Samir samen met de PvdA een motie ingediend tijdens de gemeenteraad van 16 september. Deze motie is omarmd door de wethouder. Het college kijkt vanaf nu jaarlijks terug op de diversiteitsdoelstellingen met nadruk op meetbare  kwalitatieve en kwantitatieve resultaten. Ook gaan ze diversiteit continue aandacht geven, zodat er een versnellend effect op de instroom kan ontstaan. Tot slot gaan ze de doelstellingen die nu op tafel liggen onderzoeken en deze aanscherpen waar nodig.

Zo kunnen we de diversiteit in de gemeente Eindhoven scherp houden en maken we Eindhoven de stad waar iedereen mee kan doen. ❤️