Hoe stel jij je onze snelgroeiende stad voor over 25 jaar? Hoeveel ruimte is er voor de fietser en de voetganger? Hoe ziet de binnenstad eruit? Rijdt er misschien wel een tram? 

'Met de juiste keuzes hebben we in 2050 een stad waarin het nog prettiger is voor de inwoners, de bezoekers én de natuur' aldus Bart Habraken.

We hebben samen met andere partijen de voorstellen van het college bekeken en aanpassingen gedaan. Uitgangspunt is wat ons betreft dat we de klimaatdoelen moeten halen. Verder moet mobiliteit bíjdragen aan de leefbaarheid van onze stad, het hoeft geen doel op zich te zijn en de fiets en voetganger staan op één. Er wordt expliciet in het voorstel opgenomen dat rekening wordt gehouden met mensen met een beperking. Wat ons betreft is er naast bussen ook ander hoogwaardig openbaar vervoer nodig en tot slot vinden we het belangrijk dat inwoners betrokken worden bij de ontwikkelingen. 

Er zit altijd nogal wat tijd tussen het maken van plannen, aanpassingen doorvoeren vanuit de raad én de inwoners én vervolgens de uitvoering. Maar de 'groene' veranderingen zijn en blijven steeds meer te merken in de stad.