Sinds kort rouleert een Toekomststoel langs de fractiekamers in de Tweede Kamer. Eindhoven krijgt de primeur als eerste stad waar jongeren en toekomstige generaties nu ook een stem aan de besluitvormingstafels krijgen. Laura van Hazendonk tijdens de uitreiking (nummer 3 op de lijst voor GroenLinks Brabant): “De effecten van besluiten die nu genomen worden, werken nog tientallen jaren door. Daarom is het belangrijk om niet alleen onze huidige economische belangen mee te wegen in besluiten, maar ook de belangen van de lange termijn. Van de toekomst.”

Bij de uitreiking waren verschillende jonge klimaatorganisaties aanwezig. De jongeren vinden het cruciaal om de stem van toekomstige generaties mee te laten wegen in de besluitvorming. Echter is de gemiddelde leeftijd van een raadslid 56 jaar, terwijl dat van een Statenlid na de vorige verkiezingen op 49 jaar lag. Van Hazendonk: “Met de actie hopen we dat er niet enkel óver de toekomst gepraat wordt maar dat de toekomst ook een symbolische stem in de besluiten krijgt.” Wethouder Thijs geeft aan de stoel een mooi plekje op het stadhuis te geven zodat de toekomst een stem krijgt tijdens overleggen.

De actie werd gesteund door Grootouders voor het Klimaat, GroenLinks, University Rebellion, Jong
RES, Green Week, Go Green Office en DWARS.