📚Tijdens de leergang leer je de lokale politiek en jouw partij beter kennen. Je krijgt meer zicht op wat je kwaliteiten zijn en op welke manier je deze zou kunnen inzetten binnen de partij. Het Talententraject bestaat uit drie bijeenkomsten, verspreid over twee maanden. Het programma wordt verzorgd door lokale GroenLinks politici en bestuurders. Vanwege de beperkingen door het coronavirus, is het programma volledig online.

🗓️ Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

DAG 1: 12 november: 'GroenLinks in de gemeente'
Tijd: 20:30:-22:00

 • ​Introductie (doel en programma)
 • Gasten van de raad
  • Waar gaat de gemeente over?
  • Hoe werkt de gemeenteraad?

DAG 2: 24 november: 'Kennismaken met GroenLinks en haar waarden'
Tijd: 17:00-18:30

 • De uitgangspunten van GroenLinks
 • De structuur en werking van de partij
 • Digitaal bijwonen raadsvergadering (vanaf 19:00, op eigen gelegenheid)

Dag 3, 12 december: ‘Oefenen in de politieke arena’
Tijd: 10:00-13:00 

 • Politieke vaardigheden
 • Standpunt bepalen
 • Debatteren
 • Resultaten boeken
 • Wat zijn de vervolgmogelijkheden?

Na afloop krijgt iedere deelnemer een persoonlijk telefoongesprek om te reflecteren op ambitie en competenties. Welke rol binnen de partij past bij jou?

GroenLinks wil een inclusieve en diverse beweging zijn. Wij verwelkomen mensen van verschillende leeftijden, met verschillende achtergronden, geboorteplaatsen, huidskleuren, geloofsovertuigingen, genders, en seksuele voorkeuren. We zijn benieuwd naar jouw unieke perspectief, persoonlijke motivatie, kwaliteiten.