In 2021 moet de Eindhovense Omgevingsvisie klaar zijn. Maar wat zijn de trends en de stedelijke opgaven? Ons raadslid Jeannette Vos heeft dit voor jou in heldere taal opgeschreven! Heb je het eerste deel van de omgevingsvisie in heldere taal nog niet gelezen? Doe dat dan hier!

TRENDS
Technische ontwikkelingen gaan heel snel; denk aan 5G, fotonica, robots. Bedrijven in deze nieuwe technieken hebben moeite om goed opgeleid personeel te vinden. Daarnaast zijn er ook veel mensen die geen baan kunnen vinden. Technologie bedrijven hebben behoefte aan een levendige omgeving, waar samenwerkingen met anderen gemakkelijker wordt. Dit kan al op de campussen (denk aan High Tech campus of de TU/e), maar straks ook in het centrum. Brainport moet meer bieden dan alleen banen. Er is een hoge kwaliteit van woon-, recreatie-, groen-, cultuur- en sportvoorzieningen nodig, net zoals (internationaal) onderwijs. Met name cultuur en sport hebben nog extra aandacht nodig. Als verkeersknoop tussen andere grote steden, zitten we flink in de knoop. De komende jaren wordt de A58 en de A67 rondom Eindhoven breder gemaakt.
In 2025 wordt een begin gemaakt met rechtstreekse treinverbindingen die de grens over gaan.

De negatieve effecten van de omgeving op de gezondheid wordt steeds groter (gezondheidslast). 
Voor de gemeente betekent dat:

  • anders gaan verwarmen (zonder aardgas) 
  • besparen van energie
  • andere vormen van energie (denk aan zonnepanelen)

Alle buurten in de stad krijgen hier mee te maken. We gaan water voortaan beschouwen als iets waar we zuinig op moeten zijn. Tijdens hevige regenval willen we het opslaan, zodat we het kunnen gebruiken tijdens de hete, droge zomers. Daar is meer groen voor nodig. Als we een gezonde stad willen zijn, die klaar is voor de toekomst, moeten we veranderen. Minder vervuilend vervoer, meer groen, andere vormen van energie.

Er komen steeds meer één- en tweepersoons huishoudens. Dit vraagt om een ander type woningen. Naast de vergrijzing is er ook verjonging ( denk aan mensen van buitenaf en studenten), en beiden willen graag dicht bij voorzieningen/ centrum wonen.

Er is ook een trend van steeds meer ongelijkheid. Mensen met goed betaalde banen gaan er meer op vooruit dan mensen met laagbetaalde banen. De sociale veiligheid staat onder druk. Misdaad wordt steeds minder zichtbaar (denk aan fraude, internet en witwassen). In drukke steden, dus ook in Eindhoven, vallen meer slachtoffers in het verkeer. Dit komt vooral door het gedrag in het verkeer.

De technologie gaat supersnel. Zorg op afstand, nieuwe apps, digitale platforms. We moeten wel aandacht hebben voor de mensen die dit niet kunnen bijbenen.

Kortom, het succes van Brainport is voelbaar in de stad. Maar dan moet wel iedereen daar van mee kunnen profiteren. Er moeten dus genoeg passende woningen worden gebouwd. Voorzieningen in de stad moeten aansluiten bij de behoeften. Mensen moeten zich veilig voelen. Er moet ook aandacht zijn voor kwetsbare inwoners.

Ook in Eindhoven zien we gentrificatie (= sterke stijgen van huurprijzen), waardoor oude buurten rondom het centrum ineens hippe stadswijken worden. Bijvoorbeeld Irisbuurt en Rochusbuurt. Het is een landelijke trend om ook oude industrie en kantoren om te bouwen naar nieuwe woonvormen. Kijk maar naar Strijp-S en Strijp-T.

In alle grote steden komt er ook meer hoogbouw. In Eindhoven zullen we ook de hoogte in moeten als we steeds meer woningen willen bouwen en de ruimte is beperkt. Hoogbouw biedt wel kansen om de openbare ruimte groener en aantrekkelijker te maken.

STEDELIJKE OPGAVEN

  • Gezonde groei van de stad : Met gezonde groei bedoelen we een duurzame stad met veel groene gebieden. De lucht moet schoner. De leefomgeving moet veilig en aantrekkelijk zijn. De stad moet voorbereid zijn op klimaat veranderingen. De openbare ruimte moet uitnodigen om te bewegen. Het groen dat er is willen we versterken. Het groen helpt ook om water te bufferen voor de droge periodes.
  • Aantrekkelijk en hoogstedelijk centrum : De opgave is om een levendig centrum te maken. Een internationale hotspot. We kiezen voor een hoogstedelijk centrum, waar de hele dag iets te doen is. De openbare ruimte moet uitnodigen tot ontmoeting. Aanleg van terrassen, daktuinen en groene binnenplaatsen om samen te komen. Er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers.(en dus minder auto’s) Rondom het treinstation (internationale KnoopXL) gaat er heel veel veranderen. Dit wordt het visitekaartje van de stad. Om een levendig centrum te maken gaan er in het centrum ook veel woningen gebouwd worden, in alle prijsklassen. (Woondeal)
  • Slimme en duurzame mobiliteit en bereikbaarheid : Eindhoven kan niet verder groeien als we niet goed bereikbaar zijn. We willen meer inzetten op fietspaden, slimme mobiliteit ( bv deelauto’s, deelfietsen) en OV. De toegangswegen (radialen), de Ring en A2/N2 moeten een betere doorstroom krijgen. We stimuleren goederenvervoer over het water en het spoor. Voor de luchthaven maken we keuzes tussen bereikbaarheid en gezondheid. Binnen de Ring willen we geen doorgaand verkeer meer. Aan de rand van de stad komen “overstap-plaatsen” (auto laten staan, en dan met fiets of OV de stad in)
  • Leefbare, sociale wijken met een eigen identiteit : Leefbare, sociale wijken zijn belangrijk om je fijn te voelen. Elke buurt heeft een eigen karakter. Elke wijk heeft ook eigen basisvoorzieningen nodig (denk aan scholen, gezondheidscentra, sport, buurthuizen enz). Ook voor de wijken geldt dat de openbare ruimte moet uitnodigen om buiten te ontmoeten, spelen en sporten.  Er zijn veel te weinig betaalbare woningen. Behalve de bouw in het centrum kijken we ook naar nieuwe oplossingen. Verdichting van wijken, splitsen van grote woningen en levensloop bestendig bouwen. Eindhoven wil de komende 5 jaar 3000 woningen per jaar gaan bouwen.
  • Duurzame en concurrerende economie : Versterken van bedrijventerreinen en campussen. Vernieuwende ideeën de ruimte geven, zoals broedplaatsen voor kunstenaars, startups en bedrijfsverzamelgebouwen. ( dus 1 groot gebouw met meerdere kleine bedrijfjes) Aandacht voor klimaat en circulaire economie (hergebruik) De High Tech Campus wil in 2025 de meest duurzame campus van heel Europa zijn. Eindhoven is een kennisstad. We hebben de TU/e en TNO. Samen met technologie bedrijven wordt gewerkt aan slimme oplossingen voor maatschappelijke problemen.
  • Energietransitie : De vraag naar energie anders beantwoorden.  We moeten minder CO2 gaan uitstoten. Dat betekent dus minder aardgas, schonere brandstoffen, duurzamere industrie. Nieuwbouw is al aardgasvrij. Maar als we gaan verwarmen zonder aardgas, moeten alle bestaande woningen worden aangepast. Het moet volgens de wet voor 2050, maar Eindhoven wil dat eerder. (www.eindhovenduurzaam.nl)