Vorig jaar uitte de Franse wielrenner Guillaume Martin zijn zorgen over de invloed van klimaatverandering op sport. Vanwege steeds extremere temperaturen stelde hij hardop de vraag of de Tour de France in de toekomst nog wel in juli verreden kan blijven worden. Begin dit jaar luidden wintersporters op hun beurt de noodklok. Er ligt namelijk steeds minder vaak sneeuw op de pistes. De temperaturen in de Zwitserse Alpen of op de Champs-Élysées lijken soms een ver-van-mijn-bed-show, maar klimaatverandering raakt ook sport in Nederland. Het is daarom belangrijk dat gemeenten en Waterschappen investeren in een gezond (sport)klimaat.

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker last van extreem weer. Klimaatadaptatie, oftewel onze omgeving aanpassen op een veranderend klimaat, wordt daarom steeds belangrijker. Een bekende maatregel is het aanleggen van meer bomen en planten. Ook helpt het weghalen van stenen, het ontkoppelen van regenpijpen van het riool en het aanleggen van waterbergingen. Hiermee verkoelen we onze omgeving, voorkomen we wateroverlast en vergroten we onze watervoorraad voor droge periodes. De komende jaren wordt fors geïnvesteerd in klimaatadaptatie. Zo maakte de gemeente Eindhoven onlangs 55 miljoen euro vrij en Waterschap de Dommel stelt tot 2028 elk jaar 4 miljoen euro beschikbaar.

Juist voor sporters is klimaatadaptatie van groot belang. Iedere sporter weet dat de omgeving grote invloed heeft op je prestaties. Zo helpen aangename temperaturen, schaduwrijk groen en veel drinkwaterpunten in de buurt. Voor een groot aantal sporten zijn ook goede (kunst)grasvelden belangrijk. Voldoende water nodig om de conditie hiervan op peil te houden; niet te veel, maar ook niet te weinig. Door klimaatverandering staat ons water echter onder druk. Extreme droogte leidt tot watertekorten waardoor sportvelden niet meer kunnen worden besproeid. Dit leidt weer tot schade aan sportvelden en een grotere kans op blessures.

Gelukkig zijn er steeds meer technieken beschikbaar om sportaccommodaties klimaatadaptief en waterzuinig in te richten. Denk bijvoorbeeld aan ondergrondse opslag van neerslagwater en ondergrondse irrigatie van grasvelden. Daarmee hoeft er minder worden gesproeid en houden we meer water over in tijden van droogte. Op sportpark Eindhoven-Noord loopt bijvoorbeeld een pilotproject van Waterschap de Dommel en de gemeente Eindhoven met als doel water te kunnen opslaan in de sporthalconstructie. Hier worden belangrijke lessen geleerd om op veel meer sportaccommodaties toe te passen. In tijden van klimaatverandering en extreme droogte telt namelijk iedere druppel.

Of het nu gaat om sport ver weg of dichter bij huis; klimaatverandering raakt onze sport. Dat vraagt om lokale overheden die de impact hiervan erkennen en maatregelen durven te nemen. Laten we daarom onze sportaccommodaties klimaatadaptief maken zodat onze inwoners lekker kunnen blijven sporten, weer of geen weer!