Weinig medestanders GroenLinks om bestemmingsplan de Hurk-Croy groener en eerlijker te maken

Met uitzondering van GroenLinks, BBL en LPF heeft de gemeenteraad afgelopen dinsdag het nieuwe bestemmingsplan voor De Hurk – Croy aangenomen. Een plan dat zware bedrijvigheid op De Hurk verruimt met bijkomende consequenties voor o.a. de bewoners van de woonboten. GroenLinks vindt dit zeer jammer want dit plan zorgt er voor dat dit bedrijventerrein nooit meer veranderd kan worden in een mooi woon- en werkgebied met oude gebouwen en mooie groengebieden aan het water. GroenLinks kiest voor dit laatste en had graag in de toekomst een andere Hurk gezien. Bij het ideaal wonen en werken dicht bij het centrum hoort namelijk, wat ons betreft, geen zware bedrijventerreinen.

.