Eva de Bruijn, fractievoorzitter: “We staan bekend als de slimste regio ter wereld en staan landelijk en internationaal op de kaart. Maar elk succes kent zijn keerzijdes, en die worden steeds duidelijker. Het piept en kraakt in de stad. Het wordt steeds duidelijker dat het grote bedrijfsleven niet ongebreideld kan groeien. Als we niets doen, wordt de regio Eindhoven een stedelijke plofkip: veel massa, weinig welzijn.” 

Gloeilamp met op de achtergrond Eindhoven

9 voorstellen voor Eindhoven

In het discussiestuk doet GroenLinks negen voorstellen om het publieke belang beter te bewaken in Eindhoven. Zo stellen we een Brainport Balans Check voor: het grootschalig aantrekken van nieuwe werknemers door grote bedrijven moet in balans zijn met het voorzieningenniveau, klimaatdoelen en de brede welvaart. Zo voorkomen we een onevenredige druk op de stad. Daarnaast wil de partij inwoners een grotere stem geven in de beslissingen die Brainport maakt, bijvoorbeeld via een geloot inwonersboard dat meebeslist bij stichting Brainport. Tot slot opent GroenLinks de discussie over de schaarste – in ruimte, personeel en woningen. Moeten alle nieuwe activiteiten van ASML nog in deze regio landen? 

De Bruijn: “De toekomst van Brainport Eindhoven raakt niet alleen de regio, maar heel Nederland. Dit is een discussie die de komende jaren, over de raadsperiode heen, steeds meer gaat spelen. Het is tijd om samen met inwoners te bouwen aan een nieuw verhaal voor Eindhoven. Met dit discussiestuk openen we als GroenLinks het gesprek hierover. Voorbij de waan van de dag, met de stad. Ik nodig inwoners en partijen van harte uit om hun ideeën te delen.” 

Op 19 oktober 2023 organiseert GroenLinks Eindhoven, in samenwerking met het Wetenschappelijk Bureau, een avond in Eindhoven over dit onderwerp.