Met deze plannen wil GroenLinks twee vliegen in een klap slaan: de energietransitie een impuls geven en de armoede in Eindhoven aanpakken.

Twee grote opgaven: energie en armoede

De klimaatcrisis is de grootste uitdaging van deze tijd. Eindhoven staat daarbij voor een gigantische opgave: de energietransitie. Die opgave is alleen maar groter geworden nu de energieprijzen stijgen en we snel willen stoppen met het stoken van Russisch gas. Tegelijkertijd is er een schreeuwend tekort aan vakmensen. De regio Eindhoven heeft de komende jaren 9.000 extra vakmensen nodig om de klimaatdoelen te halen.

De klimaatcrisis is de grootste uitdaging van deze tijd.

Waar de energietransitie steeds om meer vakmensen vraagt, is er ook een andere kant in Eindhoven. Eén op de tien huishoudens leeft in, of heeft een risico op, armoede. Een deel zit zonder werk, en een deel heeft een baan die onvoldoende oplevert om van rond te komen. Door de stijgende energieprijzen en inflatie, wordt deze problematiek alleen maar groter.

GroenLinks-fractievoorzitter en kandidaat-raadslid (plek 2) Saskia Lammers komt daarom met een voorstel om beide problemen aan te pakken. Lammers: “Klimaatverandering en ongelijkheid raken Eindhoven allebei hard. GroenLinks komt daarom met een eerlijke oplossing die goed is voor mens én planeet. We versnellen de energietransitie en helpen mensen aan duurzaam werk. Want als we niets doen wordt de aarde warmer en de samenleving armer. Daarom komt GroenLinks nu met deze voorstellen. Eerlijk én duurzaam.”

“ Klimaatverandering en ongelijkheid raken Eindhoven allebei hard. GroenLinks komt daarom met een eerlijke oplossing die goed is voor mens én planeet. We versnellen de energietransitie en helpen mensen aan duurzaam werk.  ”

Saskia Lammers Fractievoorzitter en kandidaat #2

Drie energizers voor Eindhovense klimaatbanen

In het manifest stelt GroenLinks drie energizers voor om de energietransitie in Eindhoven te versnellen. Ten eerste wil GroenLinks de vorming van een Eindhovense Klimaatbanen Coalitie. Bedrijven, opleidingen, overheden en maatschappelijke partners slaan hierbij de handen ineen om vóór 2025 3.500 mensen om of bij te scholen en vóór 2030 9.000 mensen te scholen voor een baan in de energietransitie.

Daarnaast wil GroenLinks de financiële zekerheid van mensen vergroting met een duurzaam-werk-fonds zodat omscholing laagdrempeliger wordt. Mensen die zorgen hebben of zij door hun nieuwe baan toeslagen verliezen en er in inkomen op achteruit gaan, komen in aanmerking voor dit fonds dat voor deze eventuele tegenvallers in staat.

Tot slot wil GroenLinks meer ruimte voor persoonlijke begeleiding van mensen. De partij stelt voor om een pauzeknop participatiewet te hanteren, waarmee de kleinerende regeltjes van deze wet buiten werking worden gesteld.

Saskia Lammers: De keuzes die GroenLinks maakt zijn niet vanzelfsprekend. Veel bedrijven, scholen en maatschappelijke partners zijn bezig met kleine scholingspilots voor de energietransitie. Het gaat alleen vaak om groepjes van 5-30 mensen, terwijl we 9.000 mensen tekortkomen! Er zijn veel mensen die naar werk zoeken dat écht past bij hun vaardigheden en talenten. Geen baan uit verplichting of nood, maar uit motivatie. Er is dus een radicaal andere manier van denken nodig. GroenLinks staat voor een energietransitie die ambitieus én rechtvaardig is. Voor mens én planeet.”

Man werkt op dak aan zonnepanelen.