GroenLinks blikt terug: 2017 in vogelvlucht

Wat was 2017 voor een jaar? Eentje waarin we mooie resultaten boekten in de gemeenteraad, met talloze bewoners en organisaties spraken in de Eindhovense wijken, interessante bijeenkomsten hielden en succesvol campagne voerden. Maar ook hebben we enkele teleurstellingen moeten incasseren.

2017 was een productief jaar. Niet alleen in de raadszaal: onze raadsleden bezochten scholen  en wijken . En met een groot aantal vrijwilligers zijn  we de wijken ingetrokken op zoek naar de belangrijke thema’s voor de Eindhovenaar. Landelijk haalde GroenLinks een recordaantal zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Groene samenwerking
We hebben sterk ingezet op het concreet maken van goede intenties op het gebied van duurzaamheid. Een van de hoogtepunten hierbij was het opstellen van het eerste Klimaatplan  van Eindhoven. Dit plan, een direct gevolg van de eerder door GroenLinks en PvdA geïnitieerde Klimaatbegroting, maakte de weg vrij voor een schone en duurzame stad.

Schone lucht                                                                                                                                                                                                                                                                                           
We hebben volop aandacht gevraagd voor het verbeteren van de Eindhovense luchtkwaliteit. En steunden daarom de versmalling en vergroening van de Vestdijk . Ondanks dat het tijdelijke problemen zou opleveren, stonden we pal achter het plan dat een leefbaar Eindhoven met gezonde lucht en meer groen zou betekenen.

Des te teleurstellender was het uiteindelijk uitblijven van een substantiële oplossing voor gezondere lucht in de stad. Het voorstel van GroenLinks om vervuilende dieselauto’s te weren uit het centrum om de gezondheid van bewoners en bezoekers van het centrum te beschermen, kreeg weinig medestanders.

Kritisch op Eindhoven Airport                                                                                                                                                                                                                                                                     
We trachtten grip te krijgen op het ondoorzichtig proces rond de besluitvorming rond Eindhoven Airport. Het lukte ons in april een meerderheid te vinden voor de motie dat moest voorkomen dat het vliegveld ‘automatisch’ uitbreidt.

Brainport en Heartport
Met betrekking tot het financiële tekort in het sociale domein zette GroenLinks in op een strakkere financiële controle door de raad maar benadrukte daarbij dat het verantwoord omgaan met maatschappelijk geld een gezamenlijke taak van iedereen is. GroenLinks nam zijn verantwoordelijkheid in het sturen op bezuiniging maar bleef oog houden voor de goede zorg voor de inwoners van Eindhoven. Eerlijke kansen bleven een prioriteit.

Effectieve schuldenaanpak
Op initiatief van GroenLinks nam de raad de motie aan om de schuldenproblematiek in Eindhoven nog gestructuureerder aan te pakken.

Geen tegenprestatie
Ondanks dat het rijk het eiste hield de gemeenteraad zijn poot stijf: het merendeel bleef eensgezind in het weigeren van het invoeren van een verplichte tegenprestatie voor mensen in de bijstand. De raad bleef met deze beslissing fier achter het GroenLinks amendement uit 2014 tegen die tegenprestatie staan.

We zijn er klaar voor!
In 2018 gaan we door met veranderen. Met een krachtig verkiezingsprogramma en een ijzersterke kandidatenlijst zijn we er klaar voor en gaan wij de gemeenteraadsverkiezingen met vertrouwen tegemoet. We kijken ernaar uit om in 2018 samen met jou weer te strijden voor een eerlijk Eindhoven!

Doe je mee?
Wil jij je ook inzetten voor duurzaamheid en eerlijke kansen voor iedereen? Sluit je aan bij onze beweging!