GroenLinks Eindhoven 2018: een terugblik

GroenLinks Eindhoven blikt terug, kijkt vooruit en neemt zich voor zich voor een groene, evenwichtige en energieke stad te blijven inzetten. 

Trots op

 • We zijn groter dan ooit in Eindhoven dankzij de tomeloze inzet van de afdeling, de fractie, onze leden en vrijwilligers
 • Verkiezingswinst: van 4 naar 7 fractieleden, van 1 naar 2 wethoudersDe coalitie met VVD, PvdA en CDA en het coalitieakkoord ‘Evenwicht en Energie’
 • We nemen de verantwoordelijkheid om het sociaal domein weer op orde te krijgen en denken met de stad mee over sociale vernieuwing: op initiatief van GroenLinks Eindhoven was er in december rondetafelsessies met 4 sociale vernieuwers die eerst vertelden wat en hoe zij het doen. Waarna op creatieve wijze door raads- en commissieleden, ambtenaren uit het sociaal domein en mensen die in het maatschappelijk veld werken (Lumens, WIJeindhoven, Trudo en het Leger des Heils) met elkaar gingen nadenken hoe er daadwerkelijk vernieuwd kan worden.
 • We zetten duurzaamheid weer op de kaart en gaan voor Eindhoven gasvrij: de 250 brieven van Janvan der Meer. De wethouder duurzaamheid heeft de 250 Eindhovense bedrijven met een groot dakoppervlakte aangeschreven met het verzoek deze vol te leggen met zonnepanelen. Ook heeft hij ze tips gegeven hoe subsidie hiervoor aan te vragen, de daken te verhuren aan derden die zonne-installaties exploiteren of om zelf aan de slag te gaan. Overigens blijft de gemeente niet achter: ook de eigen daken worden opgevuld met zonnepanelen.
 • Deze zijn de door GroenLinks voorgestelde plannen die de raad en het college hebben overgenomen en waarmee ze aan de slag gaan:
 1. Heldere taal: GroenLinks roept de gemeente op te zeggen wat ze bedoelt in bijvoorbeeld de brieven die ze naar de inwoners van Eindhoven stuurt
 2. Verlaatjes:GroenLinks pleit dat de gemeente doorgaat met de zogenaamde ‘verlaatjes’ waarbij horecaondernemers speciale ontheffingen een aantal keer per jaar kunnen aanvragen voor bepaalde locaties in Eindhoven.
 3. Inclusieve organisatie
 4. Studentenhuisvesting
 5. Racisme en geweld

 

Onze goede voornemens voor 2019

 • We blijven kritisch op de groene voetafdruk van de stad
 1. De vliegveldplannen
 2. Het autogebruik
 3. Uitstoot van bedrijven
 • We blijven ons inzetten voor het behalen van de global goals en strijden ervoor onze voetafdruk te verkleinen
 • We blijven werken aan verbinding met en in de stad
 • We blijven een oog op de goede uitvoering van de transformatie van het sociale domein houden en dragen actief bij aan de sociale vernieuwing