Nieuws

Klimaatproblemen pakken we het best lokaal aan

In de week dat Rik Thijs een introductie verzorgt voor de vertoning van de nieuwe film van Al Gore ‘An Inconvenient Sequel: Truth to Power’ voor studenten van de TU/e. En GroenLinks een rapport uitbrengt waaruit blijkt dat klimaatbeleid door gemeenten meer dan 33% van de CO2-uitstoot in Nederland kan beïnvloeden. En op de dag dat hij meedoet aan het Grote Duurzaamheidsdebat, pent hij het opiniestuk: 'Pak klimaatproblemen vooral lokaal aan' dat door nieuwssite E52 wordt gepubliceerd. 

Lees verder

Non-Dutch residents: vote for a new council

On the 21st of March 2018, local elections will be held throughout the Netherlands. On that day, everyone who lives in the Netherlands gets to decide what kind of municipality they want to live in. Most non-Dutch residents are allowed to vote for a new local council.

Read more

Toekomstbestendig wonen, vervoeren en eten.

In Eindhoven gebeurt veel om onze manier van leven toekomstbestendig te maken. Zo is Eindhoven de eerste stad in Nederland waar 43 elektrische bussen rondrijden. Zaterdag 3 maart organiseert GroenLinks Eindhoven een fietstocht langs drie bedrijven die zich bezighouden met duurzaam wonen, vervoeren en eten. We krijgen een uniek kijkje achter de schermen en ontdekken hoe deze bedrijven bijdragen aan een betere toekomst. We beginnen om 13.30 bij woningbouw coöperatie Thuis, daarna fietsen we naar de remise van Hermes en we sluiten af bij de Genneper hoeve. Aansluitend een borrel met lekkere hapjes. Aanmelden en vragen via excursie@groenlinkseindhoven.nl

GroenLinks benoemt risico's in notitie Beheerstrategie Sociaal Domein

Afgelopen dinsdag (16 januari 2018) behandelde het college van B en W en de raad in een meningsvormende vergadering de commissienotitie Beheerstrategie Sociaal Domein. In de notitie presenteerde het college een maatregelenpakket voor de aanpak van de tekorten in het sociaal domein. GroenLinks kan goed meegaan in de voorgestelde aanpak maar geeft het college wel aandachtspunten mee.

Lees verder

Licht op het einde van de vuurwerktunnel?!

De rook van al het knalvuurwerk is opgetrokken en het fijnstof is overal in Eindhoven neergedaald. Tijd voor GroenLinks raadslid Kay Sachse om de balans op te maken van de jaarwisseling met particulier vuurwerk en vragen te stellen aan de raad. 

 

Lees verder