Veiligheid

Privacy en veiligheid

Veiligheid is een essentiële voorwaarde voor vrijheid. We willen ons allemaal veilig voelen zowel thuis als op straat, in een café of op het voetbalveld. De...

Lees meer
Sport

Sport en bewegen

Afgelopen periode is onze sportvisie en het uitvoeringsplan Bewegen door te verbinden aangenomen in de raad. De komende jaren moeten we vol inzetten op de...

Lees meer
Bijstand

Stimulerende bijstand

Als je (tijdelijk) zonder werk komt te zitten, heb je recht op bijstand op basis van vertrouwen, zonder tegenprestatie, zonder kleinerende regels.

Lees meer
Onderwijs

Toegankelijk onderwijs

Iedereen een eerlijke kans. Goed onderwijs is voor iedereen even toegankelijk en laat kinderen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten. Zo kunnen alle...

Lees meer
thema-eensamenleving_xuebei (1).jpg

Verkiezingsprogramma - Election program 2018

In ons verkiezingsprogramma leest u hoe GroenLinks van Eindhoven een eerlijke, zorgzame stad met gelijke kansen voor iedereen en een groene omgeving met...

Lees meer

Wereldstad

Eindhoven als onderdeel van de wereld.

Lees meer
Werk

Werkgelegenheid

We gaan voor meer, eerlijk en zeker werk.

Lees meer

WIJeindhoven

WIJeindhoven moet doorontwikkeld worden. We pakken dit op de volgende manieren aan:

Lees meer

Woningen voor alle inwoners

Fijn en betaalbaar wonen in een betrokken Eindhoven.

Lees meer

Zorg op maat

De beste zorg en specialistische ondersteuning voor bijzondere groepen.

Lees meer
zorgzamestad2.jpg

Zorgzame stad

Wij willen een stad, waar iedereen de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien. Ook als je aangewezen bent op jeugdzorg, een uitkering of maatschappelijke...

Lees meer